เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

ภูฏานจัดอยู่หนึ่งในสิบอันดับต้นๆ ของโลกที่มีเปอร์เซ็นต์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์  พื้นที่ป่าในปัจจุบันเท่ากับ 72 % และเป็นพื้นที่อนุรักษ์ถึง 60 % การจัดแบ่งเขตพื้นที่ เราสามารถจัดได้เป็น 3 เขตใหญ่ ตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

  • เขตอัลไพน์ (4000 เมตรขึ้นไป) จะไม่มีพื้นที่ป่า
  • เขตอบอุ่น (2000 ถึง 4000 เมตร) มีพืชพวกสนและป่าใบกว้าง
  • เขตกึ่งร้อนชื้น (150 ถึง 2000เมตร ) มีพืชพรรณแบบเขตร้อนและกึ่งร้อนชื้น