เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

ภูมิอากาศในภูฏานค่อนข้างหลากหลาย ความแตกต่างในสภาพอากาศมีปัจจัยหลักอยู่ 2 อย่าง คือความสูงที่แตกต่างของภูมิประเทศ และ ลมมรสุมจากทางเหนือของประเทศอินเดีย

ทางภาคใต้ของภูฏาน อากาศร้อน แบบกึ่งร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 15 – 30 องศา ตลอดทั้งปี ตอนกลางของประเทศ อากาศค่อนข้างเย็น จะอบอุ่นในหน้าร้อน และ อากาศจะเย็นและแห้งในฤดูหนาว ทางเหนือสุดของประเทศ อากาศจะหนาวในหน้าหนาว ยอดเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะ และอากาศก็ยังเย็นในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากอยู่ในที่สูง

ลมมรสุมจากอินเดียจะพัดผ่านช่วงปลายเดือน มิถุนายน ถึงปลายเดือน กันยายน เขตทางภาคใต้ของภูฏานจะมีฝนตกหนักและความชื้นค่อนข้างสูง

ปริมาณฝนและหิมะ จะแตกต่างในแต่ละเขตของประเทศ ทางตอนเหนือที่มีพรมแดนติดกับทิเบต จะประมาณ 40 ม.ม. ต่อปี และส่วนใหญ่จะเป็นหิมะ เขตภาคกลาง เฉลี่ยแล้ว 1,000 ม.ม. ต่อปี ในเขตป่าร้อนชื้นทางภาคใต้ หรือเขต สาวานา เคยได้รับการบันทึกว่ามีปริมาณฝนถึง 7,800 ม.ม. ต่อปี

ทิมพู จะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ และจะไม่ค่อยมี ฝนหรือหิมะ จนถึงเดือนมีนาคม ปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ม.ม. ต่อเดือน และประมาณ 220 ม.ม. ในเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่650ม.ม.ต่อปี
ฤดูใบไม้ผลิในภูฏานเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม และไปสิ้นสุดช่วงกลางเดือน เมษายน ฤดูร้อนจะเริ่ม กลางเดือนเมษายน และไปสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน  ฝนจะเริ่มตกหนักในช่วงปลายมิถุนายน ถึง ปลายกันยายนซึ่งจะมีมรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ฤดุใบไม้ร่วงเริ่มหลังหน้าฝนช่วงปลายเดือน กันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม จนถึงปลาย พฤศจิกายนจะสังเกตุได้จากช่วงนี้อากาสจะสดใส มีแสงแดด และอาจจะมีหิมะในบริเวณพื้นที่สูงๆของประเทศ

จากปลายพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม จะเข้าสู่หน้าหนาว หิมะส่วนใหญ่จะตกในบริเวณพื้นที่ที่สูงกว่า 3,000 เมตร  ลมหนาวตะวันออกเฉียงหนือจะพัดเอาลมที่ค่อนข้างมีเสียงอันดัง ผ่านแนวเทือกเขาสูงนั่นคือที่มาของชื่อประเทศ ดรุ๊กยูล หรือดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า