เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

ในขณะที่ภูฏานเป็นประเทศที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ภูฏานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการที่ภูฏานยังคงดำรงรักษาและยึดมั่นในวัฒนธรรมของชาติอย่างเหนียวแน่นทำให้เราเชื่อว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารักษาอธิปไตยของความเป็นชาติอยู่ได้