เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

อาหารภูฏานส่วนใหญ่จะมีรสจัด พริกเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับอาหารทุกจาน คนภูฏานจะไม่มีความสุขในการรับประทานอาหารถ้าขาดรสจัด

ข้าวเป็นอาหารจานหลักของชาวภุฏานซึ่งจะทานกับกับข้าวอีก 1 – 2 อย่าง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์ เช่น หมุ เนื้อ หรือ ไก่  และ ผักต่างๆ เช่น ผักขม ฟักทอง มะเขือเทศ ถั่วเขียว และ ธัญพืช นอกจากข้าวแล้ว ชาวภูฏานยังปลูก ข้าวสาลี และ บั๊กวีท ขึ้นอยู่ตามสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น