เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

ภาษาภูฏานมีสำเนียงแตกต่างกันถึง 19 สำเนียง จากความแตกต่างด้านภูมิประเทศ จากยอดเขาสูงสู่ดินแดนในหุบเขา

ภาษาประจำชาติคือภาษาซองคา ซึ่งเป็นภาษาของชนเผ่า งาลบ ทางตะวันตกของประเทศ ซองคา แปลว่า ภาษาที่ใช้ใน ซอง ป้อมปราการซึ่งเป็นศูนย์กลางของ ศาสนจักร และ ฝ่ายอาณาจักร ภาษาหลักอีก 2 ภาษาคือ ชังลาคา ซึ่งเป็นภาษาของชาวชงลา ทางตะวันออกของประเทศ และ ภาษา ล็อตชามคา เป้นภาษาที่ใช้ทางใต้โดยชาวภูฏานเชื้อสายเนปาลี